• Cordelias rock.

    Cordelias rock med guldknappar var väldigt blyg och ville ogärna hänga för nära rocken med sjal och basker ensam. I alla fall inte till en början ...

  • Hur Papaver fick sin färg.

    En gång mitt barn, växte papaver bara på månen och det utan att någon visste om det. Inte en endaste, levande själ kände till att den växte där. Ensam på…