VÄGLEDANDE SAMTAL

Henry Bronett, vägledande samtal

Är du nyfiken på ett samtal med mig,
eller i behov av ett samtal om något specifikt?
Kontakta mig här: info@bronett.se

”Ibland är det skönt att få prata med någon
som bara är till för mig”.

Det är inte självklart alltid att vi har människor kring oss som är helt och hållet på vår sida.
När vi behöver stöd kan vänner och familjen ofta se oss på ett visst sätt. Banden till våra
nära och kära gör att de har förbehåll eller åsikter som inte alltid har vårt bästa i åtanke. Det
är något helt naturligt.

Så ibland därför, kommer tillfällen i våra liv då vi önskar och behöver få samtala med en
människa som är helt på vår sida. En person som kan lyssna med nya öron och samtala helt
efter vårt behov. Någon som förstår att lyssna ärligt och utan att döma. På det viset kan vi
bättre förstå vår situation och komma fram till vad vi behöver göra, om något alls.

Det goda samtalet har ofta olika nyanser, egenskaper som böljar mellan olika tema. Det kan
vara informerande, utredande, stödjande fast är alltid nyfiket på vad som är sant.
Det som vi i stunden har stort behov av att få tala om – fast möjligen inte alltid vågar eller
kan tala med våra vänner eller familjen om – kan ges plats i samtal med en utomstående
människa.

Det kan gälla en kollega eller chef på arbetet som ger oss bekymmer. Kanske är det en äkta
hälft, nära anhörig eller barn som vi behöver tala fritt om. Kanske är det något vi gjort som
känns skamligt eller förbjudet?

Det kan också handla om spännande saker, som den kreativa processen. Att hålla ett viktigt
tal, att komma vidare med sin bok eller sitt måleri. Kanske hyser du allvarliga drömmar om
att börja något eget?

Då kan det vara till nytta att möta en utomstående i det goda samtalet och så komma fram
till vad nästa steg bör vara. Vi får vi möjlighet att uttrycka och formulera oss kring en
specifik situation eller vår livssituation och förstå vad vi har för tankar och känslor kring
dem. Så, genom det goda samtalet får vi insikter som hjälper oss ta bättre och tryggare
beslut. Och ibland är ju rätt beslut faktiskt att göra ingenting alls.
Ibland kan ett enda gott samtal vara fullt tillräckligt, nog stärkande och utvecklande i sig.

Jag återkommer ständigt själv till det goda samtalet och har genomgått både samtals- trauma-
och kroppsterapi. Bl.a. sju år i metoden Bioenergetics (av Alexander Lowen), en
metod som kombinerar kroppsövningar, psykoanalys och samtalsteknik i syfte att lösa
individuella problem av emotionell karaktär.

Jag har också lång erfarenhet av den kreativa processen. Både som författare, producent, regissör,
skådespelare och artist på cirkus.

I det goda samtalet känner jag mig sedd och lyssnad på. Det är så jag får tillbaka mina
konturer, kommer tillbaka till mig själv och påminns om det som är viktigt i mitt liv.

Är du nyfiken på ett samtal med mig, eller i behov av ett samtal om något specifikt?
Kontakta mig gärna här: info@bronett.se

Vänliga Hälsningar
Henry Bronett.