• Alla Löften

    Kol Nidre alla löften omöjliga goda intentionerdet förgäves försöktaofrivilliga besvikelser förväntningar somjäser till hatgöder sorg det oförlåtliga vi gjortdet oförlåtliga vi gjort det som aldrig blev alla ederlöftenstrukna från nu.…