OM

Henry G. Bronett f. 1961 – författare uppvuxen på cirkus.
Efter utbildning vid Scenskolan i Stockholm har han verkat både som clown, skådespelare, producent och regissör inom cirkus, film, tv, teater och opera. Under 2014-2018 arbetade Henry med Peter Nyberg red. för tidskriften Populär Poesi och Carola Magnusson VD för Carolas Eko. I samarbete med Etnografiska museet skapades: ”Ordet i Centrum” en scen för poeter musiker, akademiker från hela Sverige att framföra tankar och verk inför begeistrad publik. En ny föreställning är under planering. Preliminärt till sommaren 2019.

Henry arbetar också med konstfotografi och har ställt ut bland annat på: EtnografiskaMuseet i Stockholm (2015), Hovdala Slott, Hässleholm (2016), Galleri Ö.K, Värnamo (2017), Erik Larsgården Avesta (2018), Nordic Art Gallery (2018) och Galleri Bergman (2019) i Stockholm.

Som författare debuterade Henry 2005 och har skrivit flera barnböcker, historietter och diktsamlingar. Han verkar även som kåsör i olika tidningar, samt skriver understundom debattartiklar. Varmt om hjärtat ligger honom också kampanjen: ’Vit Jul’, för nyktra vuxna i barns sällskap, för vilken han under många år varit ambassadör.

VERKLISTA:
* Bronett, Henry (2005). Största möjliga njutning!: [cirkus, människor, mat]. Stockholm: Alfabeta.
* Bronett, Henry (2008). Närmare nu: dikter. Stockholm: Almlöf.
* Bronett, Henry; Femerstrand Andrea (2010). Gnuffarna på Bamseklo. Stockholm: Vombat.
* Bronett, Henry; Femerstrand Andrea (2011). Charles Grandpiers äventyr: Drakblodsfröna. Stockholm: Vombat.
* Bronett, Henry; Maria Gustafsson (2013). En Blå Bok. Gbg: Notis Förlag.

* Bronett, Henry; Jeanette Håkansson (2014). Olika som Bär. Kikkuli Förlag.
* Bronett, Henry (2015). Kaddish, historietter. Bokförlaget Langenskiöld.
* Bronett, Henry (2016). Reflektioner om efter Kärlek. fotografi / dikter. Pleasure Principle Entertainment.
* Bronett Henry (2018) ”Falling Petals” fotografi / dikter på engelska. Chap förlag.
* Bronett Henry (2018) med Peter Nyberg ”Spillolja” dikter. Chap förlag.