• Konst vi själva.

    Vi är på galleriet. Har utställning. -Så du är här igen?Säger han.Och jag tar med honom till fotografierna på väggen, förklarar att jag skriver, fotograferar och i viss mån, så långt det är möjligt också söker…