Veckan har åtta dagar. Pressmeddelande
Pressmeddelanden

Utställning ”Veckan Har Åtta Dagar”

Pressmeddelande

Stockholm 27 augusti 2020

Veckan Har Åtta Dagar

I spåren av Corona har flera utställningar blivit inställningar. Som en av många påverkade konstnärer testar nu Henry Bronett ett nytt sätt engagera publiken med en utställning i ord och bild, en följetong över veckans åtta dagar.

I utställningen Veckan Har Åtta Dagar ges möjlighet åtta dagar i följd, med start den 3 september, kl 15:00 ta del av ett svartvitt foto och en text, i poesi eller prosa, som tillsammans berör frågan ”Vad lämnar vi efter oss och vad är meningen?”

Henry Bronett, som tidigare för många är känd i sammanhang som film, cirkus, TV och teater, har de senaste åren främst ägnat sig åt fotokonst och författarskap.
 Han berättar om utställningen: Frågan kring alltings mening blir mer aktuell med åren, av naturliga skäl. Som tonåring var den inte lika intressant alls. Då hade jag som alla tonåringar, evigt liv och dessa frågor ringa relevans. Fast på vägen med tiden växer de till sig. Vad är meningen, vad lämnar vi efter oss? Och det som vi kallar för gud, spelar ju också in här. Om han finns eller inte och hur i så fall alls?

Genom att presentera en utställning som långsamt löper över åtta dagar ges möjlighet att en kort stund dagligen stanna upp och nudda vid frågan om alltings mening. En följetong, likt radiokalendern, som inbjuder till eftertanke. 

Utställningen presenteras som ett evenemang via Facebooksidan ’Henry Bronett – ord & bild’, där alla som väljer att följa evenemanget var dag aviseras kl 15:00 om ett nytt fotografi med text.