att gå mot rött
demokrati,  Människor,  Psykisk hälsa,  Staden,  Sverige

Antika system

Lyssnade på ett samtal om distributism häromdagen och då jag läser uppmaningen att vi ska lägga undan 15 – 30.000 kr ska vi klara värmen i vinter tänker jag;

Ytterligare ett exempel på – och det vill jag tydligt framhålla, utan att för den skull anse höger eller vänsterideologi, statligt- eller privat ägande vara svaret – det antika i att vi ännu 2022 ser det som självklart att ekonomisk lönsamhet ska styra oavsett om något är privat eller statligt ägt.

Vi tar det för så självklart att den enskilde individens väl ändå måste komma i kläm vad gäller fundamentala ting som hälsa, utbildning och tak över huvudet.

Finns verkligen inga alternativ?
Önskade att vi mer ville undersöka, dela med oss av visioner om hur ett samhället kunde se ut i ljuset av forskning, det vi idag vet om klimat och människors hälsa snarare än att ännu framhärda i idéer från förr om: ”Tillgång och efterfrågan reglerar marknaden” eller; ”Av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov”.

Vi behöver andra sätt att se på vårt samhälle. Ska vår demokrati överleva, utvecklas, behövs ett samhälle med ekonomi till för människan, snarare än som nu, människan till för ekonomin.

Och att ärligt arbetande människor riskerar att hamna på gatan för att priset på el stiger enligt ett ekonomiskt synsätt från förr, kan bara inte vara rimligt för vår tid!


henry bronett ©2022

LÄMNA ETT SVAR

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *