• 1 SEKUND BARA

    23-24 september på Historiska museet i Stockholm.  1 sekund bara är en föreställning i musik, sång och text, fritt efter Henry Bronetts diktsamling medsamma namn. Dikter, fria kontemplationer, sprungna ur…