• PLANKET

    Christer Fjellis Fjellman et cohortes har verkligen skapat något fint och väldigt i all anspråkslöshet. Här möts alla i kärleken till fotografiet, proffs såväl som amatörer.Det är ett brett utbud.…