• Som det är.

    öga för öga...

    idag ska jag invänta orden låta dem komma till ytan ge dem tiden att forma sig till begripligheter och jag ska inte lägga mig i utan möta dem som de…

  • J’aime les nuages

    Voila, La mère du jour: — Qui aimes-tu le mieux, homme énigmatique, dis ? ton père, ta mère, ta sœur ou ton frère ? — Je n’ai ni père, ni…