• Cordelias rock.

    Cordelias rock med guldknappar var väldigt blyg och ville ogärna hänga för nära rocken med sjal och basker ensam. I alla fall inte till en början ...