• Reda soppor skapa hem förstå sin mening

  Lyssna på Spotify Tillreda soppor skapa hemförstå sin mening tar en livstid … minst. Riktiga soppor liksom hem blir aldrig färdiga. I motsats till sådant som köps på burk eller…

 • A Horror Christmas Short Story

  “Myrnaaaa…”Myrna Stevens froze. Something dark ravenous famished, was calling her; “Myrna… Myrnaaaa…”She could feel something all together terrible coming from deep within the bowels of that garage. And she knew…

 • Vintermorgnar

  Vintermorgnar vandrar tankar allt för fritten får vara vaksam att inte förirra sigi dörrlösa rumfastna i fönsterlösa mörkertänker jagblåser på det ångande kaffet grannen över gården tänder ljusflammor dansar oroligt…

 • Atomer

  En stol är en samling atomer baraegentligen finns ingen stolallt är vibrationer dissonanserharmonier sade du jag grävde ner mig i ditt sköteansiktet i din kropptills vi inte längre var annatän…