• Utan överdrift

    Överdriver inte så var det i ögonblicket färgerna sköljde över mig jag visste att jag skulle drunkna och frågade du igen skulle jag ändå säga ja. hb ©2022