• Om fred

    Vi får aldrig riktigt fredförrän vi vågar den helttror på den heltoch förstår att avstå våld helt. Förstår det något med huvudetde bra dagarnafast det just nu är snåltmed sådana. Vi ser ju alla vad som…

  • BERÄTTELSEN SÅ HÄR LÅNGT

    EN UTSTÄLLNING OM MIN MAMMA, ALZHEIMER, STUNDER ATT GLÄDJAS ÅT, ATT FÖRANKRA SIG I Det började i promenaderna till och från mamma då hon ännu bodde hemma. Min kamera fanns alltid med och jag fotograferade både…

  • Över tider

    Vi möts iblandblir ettgenom alla åldrar över alla tidersom då jag var femdu krossade en bladlusklämde den mellan tummenoch pekfingretdet var första gången jag såggenom digoch avgrunder som himlaravtäcktes. foto, text: henry bronett ©2022