• När är ’Aldrig igen’?

    Jag har en fråga gällande ”Aldrig igen”… Novemberpogromens minne har högtidlighållits för en kort tid sedan. Känner ni inte till yttrycket, googla gärna! Många är eniga om att förintelsen inte var ett lyckosamt tilltag, många säger…