• Rädde sig den som kan?

    Save the planet, rädda planeten..?Knappast! Vi skulle besvära oss om att vara tydligare i vad det handlar om. Planeten behöver inte räddas, hon klarar sig nog. Och livet, ja det återhämtar sig ju till och med…

  • Konst vi själva.

    Vi är på galleriet. Har utställning. -Så du är här igen?Säger han.Och jag tar med honom till fotografierna på väggen, förklarar att jag skriver, fotograferar och i viss mån, så långt det är möjligt också söker…