• Ledarskapstroll

    Utrikesminister Margot Ws kommentar om Jordan Peterson, att han ska krypa tillbaka under sin sten är hemsk. Hur skiljer sig utrikesministerns avfärdande av en människa, snarare än hans åsikter från en Trump eller nättrollsretoriken i gement?…

  • När upphör vi vara människa

    När blir vi något att raderasom ska desinficerasnär upphör vi vara människa Det har med synen att göratänker jagdet sker sakta nästan omärkligttill en början syns det i våra ögonoch i andrasi de äcklade ansiktsuttryckensom att…

  • Frågor först utan svar.

    Om vi skulle börja om i filosofin kanske och formulera frågor igen? Politiker ställer inga, påstår bara med falsk visshet. Det hjälper oss inte. Uppenbart. Att formulera frågorna om verklig mening igen… ja. Fast en sak…