Böcker

Nedan en förteckning över mina böcker.
Vill du köpa, skickar du mig ett e-mail med:
namn, adress, vilken / vilka titlar du önskar,
och önskat antal du vill köpa.
Jag skickar dem signerade och du betalar via swish
eller bg. när du fått dem.

OBS!
Alla diktsamlingar nu 65 kr + porto och kuvert, oavsett tidigare pris!

POESI: 65 kr:
Närmare Nu
En Blå Bok
Spillolja
Reflektioner om efter Kärlek
Falling Petals
1 sekund bara – ny 2019!

SKÖNLITT:
Kaddish, Historietter: 95 kr

BARN & UNGDOM:
Gnuffarna på Bamseklo: 95 kr
Charles Grandpiers Äventyr: 95 kr
Olika som Bär: 95 kr